top of page
logo.webp

Vermeldingen Legales

Charente Assistance

Sarl Charente Assistance - Bedrijfs- en registratiegegevens

 

Raison sociale:  Charente Assistentie

 

Gerants:  Waldeck, Richard & Waldeck, Nicola

 

Adres:  15 rue du moulin a vent, Le Souterrain, 16200, Courbillac

 

Telefoon:  05.45.25.05.37.

Mail:  info@charenteassistance.fr

 

Siret:  847 717 840

RCS:  847 717 840 RCS Angoulême

SARL met maatschappelijk kapitaal van € 1000

Nummer van TVA:  FR63847717840

 

Activiteiten:  Gardiennage, entretien exterior et interior du bati, jardinage, entretien et reparation outillage lie au jardin et motoculture.

GEOGRAFISCH GEBIED

Charente Assistance

Vanuit onze basis en hoofdkantoor in Courbillac, 16200 bestrijken we het gebied op de kaart hierboven.  Als u zich net buiten dit gebied bevindt, neem dan contact met ons op, want we kunnen u mogelijk nog helpen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

VOLLEDIG ZWEMBADVERZORGING

Charente Assistance

Bedrijfs- en registratiegegevens

 

Betaling voor algemene diensten

 

Betaling dient te geschieden via overschrijving of cheque  binnen 15 werkdagen vanaf de factuurdatum. 

 

Betaling voor seizoens- of reguliere werken

 

Werken die regelmatig of gedurende het seizoen worden uitgevoerd, worden op de laatste dag van elke maand gefactureerd. In deze omstandigheden dient de betaling te geschieden per cheque of overschrijving strikt binnen 15 werkdagen vanaf de factuurdatum.

 

Late betaling

 

Facturen worden op de laatste dag van elke maand verzonden met betaling binnen 15 werkdagen. Op facturen die niet voor de 28e van de volgende maand zijn betaald, wordt een boete van 10% in rekening gebracht. Indien een factuur langer dan 30 dagen onbetaald blijft, kan dit een opschorting van de dienstverlening tot gevolg hebben.

 

Indien betaling niet heeft plaatsgevonden, noch een betalingsregeling is overeengekomen, wordt de openstaande vordering overgedragen aan een incassobureau.

 

BTW (BTW)

 

Alle prijzen op deze website zijn inclusief TVA (BTW) tegen het geldende tarief.  Als dat tarief verandert, behouden wij ons het recht voor om onze tarieven dienovereenkomstig te wijzigen.

 

Vrijwaring

 

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

 

Algemene voorwaarden

 

Goederen en materialen

 

We kunnen de meeste goederen en/of materialen inkopen voor werken die we uitvoeren of voor eigendommen waarvoor we verantwoordelijk zijn. Dit kan betrekking hebben op bouw- of tuinmaterialen, huishoudelijke artikelen of etenswaren. 

 

Waar mogelijk zullen we ons inspannen om deze artikelen te kopen terwijl we op reis zijn voor algemene of particuliere zaken. In dit geval zijn we meer dan blij om alle items op te halen zonder onze tijd in rekening te brengen. Als we echter een specifieke winkeluitstap moeten maken of buiten ons dagelijkse gebied moeten reizen, zijn er extra kosten van toepassing.

Internet winkelen

We zijn ons ervan bewust dat goederen en materialen online vaak goedkoper zijn.  Als we artikelen van een bij ons bekende website voor een lagere prijs kunnen kopen, dan doen we dat graag.  Het doorzoeken van websites kan echter tijdrovend zijn en als we worden gevraagd om via deze methode een item te kopen, zijn er extra kosten van toepassing.  

 

Houd er daarnaast rekening mee dat we niet vaak thuis zijn om leveringen in ontvangst te nemen.  Als gevolg hiervan is het voor ons mogelijk niet mogelijk om een artikel online te bestellen, tenzij de klant de levering kan ontvangen of tenzij het artikel kan worden afgeleverd bij een Point Relais (waarvoor een incassokosten in rekening gebracht).

 

Kosten voor goederen en materialen

 

Waar we verplicht zijn om goederen of materialen te betalen en vervolgens terugbetaling van de klant vragen, zullen de kosten onderworpen zijn aan verwerkingskosten van 15% van de aankoopprijs. Alle aankopen van deze aard zijn onderworpen aan deze vergoeding. 

 

Als we bovendien specifiek moeten reizen om deze goederen te kopen, zijn onze standaard uurtarieven van toepassing. Als we deze goederen echter in of in de buurt van de relevante winkels kunnen kopen, zullen we dit gratis doen. Deze vergoeding wordt naar ons goeddunken toegepast.

 

Werk van derden

 

Wanneer het voor ons niet mogelijk is om bepaalde werkzaamheden zelf uit te voeren, kunnen we ervoor zorgen dat een derde partij die dienst verleent. Dit kan elektrisch, loodgieterswerk of ander gespecialiseerd werk zijn. 

 

We kunnen optreden om een derde ambachtsman bij de klant te introduceren en de nodige regelingen te treffen.  Het is de verantwoordelijkheid van de klant om definitieve goedkeuring te geven voor een derde partij ambachtslieden en hun werk.  We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de relatie tussen de klant en de derde ambachtsman of de kwaliteit van hun werk.  Evenzo is het de verantwoordelijkheid van de klant om zich te houden aan de betalingsvoorwaarden van de derde ambachtsman.

 

Betaling voor werk van derden

 

Wanneer ons wordt gevraagd om regelingen te treffen voor een derde partij ambachtsman, zullen wij administratieve kosten in rekening brengen om de regelingen te treffen, inclusief het namens u verkrijgen van een offerte (devis). Daarnaast worden alle bezoeken ter plaatse om de externe vertegenwoordiger te ontmoeten of toegang te verlenen tegen onze standaardtarieven in rekening gebracht.

 

Als we bovendien de kosten van werk van derden moeten betalen en terugbetaling van de klant willen, dan is dit bedrag onderworpen aan onze aankoopverwerkingskosten.

 

Verwarmingsbrandstof

 

We kunnen ervoor zorgen dat de brandstof voor de verwarming wordt geleverd.  Verwarmingsbrandstof moet bij levering worden betaald en meestal zijn de leveringstijden ochtend of middag, geen specifieke tijd. 

 

Deze service is onderworpen aan onze externe administratiekosten om de nodige regelingen te treffen.  De tijd die ter plaatse wordt besteed aan het wachten op de levering, wordt in rekening gebracht tegen ons standaardtarief en er worden ook verlaagde inkoopverwerkingskosten van 10% in rekening gebracht.

 

 

Gite omschakelingen

 

Deze service wordt alleen uitgevoerd als een service van een derde partij.  De eigenaar van het onroerend goed is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het onroerend goed voldoet aan alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, dat het naar behoren verzekerd is, geregistreerd staat en dat alle inkomsten worden aangegeven bij de nodige autoriteiten.   Overstappen is mogelijk tussen 1 april en 30 september.  Rentals buiten deze data is mogelijk mogelijk, maar u dient contact met ons op te nemen voordat u een boeking accepteert om onze beschikbaarheid vast te stellen.

 

Vierpersoonsdekking

 

Deze service is van toepassing op huurwoningen en biedt het volledige scala aan verhuurservices: omschakelingen, wasservice, tuinieren en zwembadonderhoud. 

 

Huurwisselingen en wasservices worden alleen aangeboden als onderdeel van onze Quad Cover Service en als andere ambachtslieden worden gevraagd om diensten die wij aanbieden te vervoeren, behouden wij ons het recht voor om al onze diensten zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

 

Vrijwaring

 

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

 

 

 

Huis & Tuin gerelateerde voorwaarden

 

Apparatuur

 

Wij streven ernaar om zoveel mogelijk eigen apparatuur te gebruiken. Als deze apparatuur door benzine wordt aangedreven, zijn de brandstofkosten inbegrepen in onze tarieven.

 

Indien wij gebruik maken van de apparatuur van de klant, gebeurt dit alleen met voorafgaande toestemming van de klant. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige schade of defect veroorzaakt tijdens het gebruik van deze apparatuur.

Onkruidbestrijding

Vanwege de hoge kosten van onkruidverdelger in Frankrijk brengt deze service een toeslag met zich mee.

 

Afval verwerker

 

Het afvoeren van afval is in Frankrijk sterk gereguleerd en vaak duur. Het moet worden geleverd aan gelicentieerde sites en we moeten betalen om deze sites te gebruiken.

 

Groen afval

 

Normaal gesproken kunnen we groen-/tuinafval naar onze plaatselijke dechetterie brengen. We betalen een kleinere vergoeding om van deze faciliteit gebruik te maken en zijn daardoor in staat de kosten voor de klant te beperken. De vergoeding voor het afvoeren van groenafval naar de dechetterie wordt altijd aangegeven aan de opdrachtgever en is per bezoek.  Op dit moment kunnen we geen gebruik maken van de dechetterie-service  in de Charente Maritime.

 

Ander afval

 

Er kunnen beperkingen gelden voor ander afval dat we van de site kunnen verwijderen. Dit bespreken we altijd voordat we afspraken maken. Eventuele extra kosten die door ons worden gemaakt, worden doorberekend aan de klant en zijn onderworpen aan de hierboven beschreven betalingsverwerkingskosten.

 

Vrijwaring

 

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

 

Aan zwembad gerelateerde voorwaarden

 

Zwembaden - algemeen 

 

Wij bieden een seizoen lang compleet zorgpakket aan. Wij voeren echter zelf geen reparatiewerkzaamheden uit. In het geval dat reparaties nodig zijn, kunnen we een externe specialist regelen om dit te doen, waarvoor onze externe administratiekosten in rekening worden gebracht.

 

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor problemen of schade veroorzaakt aan uw zwembad, de liner of het filtersysteem door iemand die uw zwembad gebruikt.

 

Opening zwembad 

 

Wij bieden een zwembadopeningsservice aan die aan het begin van het zwembadseizoen wordt uitgevoerd. We voeren meestal zwembadopeningen uit in de maand mei, maar eerdere zwembadopeningen kunnen worden geregeld met een vervroegd bericht.  We kunnen de openingsservice niet later dan mei aanbieden, tenzij u voor het eerst klant bent, waarna het mogelijk is afhankelijk van de beschikbaarheid.  Zwembadopeningen zijn alleen aangeboden als onderdeel van ons complete zorgpakket.

 

We kunnen u misschien een richtprijs voor deze service aanbieden, maar de exacte kosten zijn altijd afhankelijk van een test van uw water.

 

Wekelijks zwembadonderhoud

 

We bieden een wekelijkse service voor het behoud van de reinheid en de chemische balans van het water van uw zwembad als onderdeel van ons complete onderhoudspakket.  Deze service omvat ten minste één schoonmaakbeurt per week, hoewel extra schoonmaakbeurten kunnen worden gekozen.  Alle extra bezoeken die nodig zijn voor chemische balancering brengen geen extra kosten met zich mee.

 

Wekelijkse zwembadverzorging wordt maandelijks gefactureerd en bij de prijs inbegrepen is het gebruik van chloor met vertraagde afgifte, schokchloor, zout, Ph +/-, vlokmiddel, TAC+ en stabilisator.  Het gebruik van andere chemicaliën en de tijd om ze te beheren wordt extra in rekening gebracht,

Uitgesloten van deze service en daarom extra in rekening gebracht, wordt   elk moment besteed aan het onderzoeken van mogelijke storingen aan het zwembadsysteem, inclusief de skimmers, jets, filtersysteem, leidingen en eventuele problemen die leiden tot waterverlies.

 

Complete Pool Care is een service met een vaste vergoeding en daarom worden alle andere werkzaamheden die bij uw accommodatie worden uitgevoerd tegen ons standaardtarief in rekening gebracht.

 

Vrijwaring

 

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.

bottom of page